Inventaris van het archief van de familie Radermacher, 1601 - 1797
familie Radermacher

Beschrijving van de archiefbestanddelen

II   VOC in Indië

J   De comptoiren in Indië

10   Makassar
519
Stukken betreffende Makassar.
1738, 1765
1 omslag
520
Kort betoog in de zaak van J.D. van Clootwijk, gewezen gouverneur van Makassar over enige beschuldigingen tegen hem ingebracht.
1759
2 stukken