Inventaris van het archief van de familie Radermacher, 1601 - 1797
familie Radermacher

Beschrijving van de archiefbestanddelen

II   VOC in Indië

J   De comptoiren in Indië

11   Malabar
521
Beschouwingen betreffende de kust van Malabar door Van Beuningen.
1684
1 stuk
522
Consideratien wegens het intrekken van enige Compagniescomptoiren op de kust van Malabar.
1684
1 stuk
523
Brief gericht tot Mr. C. van Gaasbeek, president van de Raad van Justitie te Batavia en de overige leden, betreffende den commandeur en den seconden op Malabar, J. de Jong en J. de Roode.
1733
1 stuk
524
Winst en verliesrekening van de comptoiren aan de kust van Malabar.
1758/'59 - 1760/'61
1 stuk
525
Extract uit brieven van Malabar.
1772
1 stuk