Inventaris van het archief van de familie Radermacher, 1601 - 1797
familie Radermacher

Beschrijving van de archiefbestanddelen

II   VOC in Indië

J   De comptoiren in Indië

12   Malakka
526
Copie-project tot verbetering van den handel op Malakka door D. Nolthenius.
1739
1 stuk