Inventaris van het archief van de familie Radermacher, 1601 - 1797
familie Radermacher

Beschrijving van de archiefbestanddelen

II   VOC in Indië

J   De comptoiren in Indië

13   Mauritius
527
Consideratien betreffende het eiland Mauritius.
zonder datum
2 stukken