Inventaris van het archief van de familie Radermacher, 1601 - 1797
familie Radermacher

Beschrijving van de archiefbestanddelen

II   VOC in Indië

J   De comptoiren in Indië

15   Perzië
529
Brief van het comptoir in Perzië aan Heren XVII betreffende diverse zaken.
1682
1 stuk
530
Stukken betreffende de handel te Bassora.
1730
1 omslag
531
Stukken betreffende het comptoir te Kareeck (Perzië).
1762, 1766
1 omslag