Inventaris van het archief van de familie Radermacher, 1601 - 1797
familie Radermacher

Beschrijving van de archiefbestanddelen

II   VOC in Indië

J   De comptoiren in Indië

20   Timor, Banjer en Rotti
538
Stukken betreffende Banjer, Timor en Rotti.
1757 en zonder datum
1 omslag