Inventaris van het archief van de familie Radermacher, 1601 - 1797
familie Radermacher

Beschrijving van de archiefbestanddelen

III   1e W.I.C.
539
Plakkaat van de Staten-Generaal, waarbij bekend werd gemaakt het aan de W.I.C. verleende octrooi.
1621
1 stuk
540
Plakkaat van de Staten-Generaal, waarbij de zoutvaart op Punto del Rey ook wordt betrokken in het octrooi van de W.I.C.
1622
1 stuk (gedrukt)
541
Plakkaat van de Staten-Generaal en de Staten van Zeeland waarbij zij alle schippers enz. verbieden zonder toestemming van de bewindhebbers iets te lossen uit de schepen der W.I.C.
1632, 1642
2 stukken
542
Particuliere notulen van de Vergaderingen van Heren XIX..
1634
1 deel
543
Pretensiën van Kamer Zeeland tegenover de andere Kamers betreffende de egalisatie.
1639
1 stuk
544
Stukken betreffende Brazilië.
1641 - (1654) en zonder jaar
1 omslag
545
Rapport van de Commissarissen over hun besprekingen betreffende de zaken van het pas veroverde St. Paulo de Loanda.
1642
1 stuk
546
"Vrijheden ende Exemptien" door de W.I.C. toegestaan aan degenen, die naar Brazilië willen emigreren.
1644
1 stuk
547
Copie van het reglement van vrijheden d.d. 4 april 1645, door de W.I.C. verleend aan allen, die zich in Brazilië zullen willen vestigen.
1699
1 stuk
548
Stukken betreffende het verbeteren van de vaart op Brazilië, Angola, Guinea en St. Thomé.
1646
1 omslag
549
Extract uit de secrete notulen van Kamer Zeeland betreffende het ontslag wegens bezuiniging, van één der advocaten.
1651
1 stuk
550
Extract uit de secrete notulen van de vergadering van Heren XIX, inhoudende het formulier voor een geloofsbrief voor een afgevaardigde naar de kust van Afrika.
1657
1 stuk
551
Copie van de inventaris van de bezittingen der W.I.C. ter Kamer Zeeland? bij de opvolging van Pieter Boddaert als thesaurier.
1666
1 stuk
552
Copie-request van Nicolaas de Galatero aan de gecommitteerden van Kamer Zeeland ter Vergadering van Heren XIX te Amsterdam, met het verzoek om benoemd te worden tot scheepsboekhouder voor 1674 (oude W.I.C.).
1674
1 stuk