Inventaris van het archief van de familie Radermacher, 1601 - 1797
familie Radermacher

Beschrijving van de archiefbestanddelen

IV   2e W.I.C. in Nederland.

A   Algemeen Bestuur van de 2e W.I.C.

a   Algemene Zaken
553
Concepten voor een octrooi voor een nieuw op te richten W.I.C. met aantekeningen van de bewindhebbers daarop.
(circa 1674)
2 stukken (gedrukt)
554
Stukken betreffende de verlenging van het octrooi der W.I.C.
1730
1 omslag (deels gedrukt)
555
Notulen van de vergaderingen van hoofdparticipanten ter verkiezing van bewindhebbers voor de West Indische Compagnie.
1674 november 28 - 1721 maart 19
1 lias
Johan Radermacher werd aangesteld 1674 december 1
556
Korte notulen (aantekening van de belangrijkste zaken behandeld) van de Vergadering van Heren X van 12 april 1706 - 20 november 1720
1706 april 12- 1720 november 20
1 deel
557
Punten van beschrijving van de vergaderingen van Heren X. Met bijlagen.
1720, 1721 - 1729
1 lias en 1 stuk
558
Project opgesteld door de bewindhebbers van de W.I.C. om deze Compagnie samen te smelten met de O.I.C.
(circa 1709)
1 stuk (gedrukt)
559
Advies van de bewindhebbers van de W.I.C., Kamer zeeland, betreffende het redres van de Compagnie.
1712
1 stuk (gedrukt)
560
Lijsten van goederen, die de scheepsofficieren in dienst der W.I.C. op hun reis mogen meenemen.
1720
4 stukken (gedrukt)
561
Formulier van een commissiebrief afgegeven door de vergadering van Heren X, waarbij zij den kapitein van een particulier schip toestaan handel te drijven op een bepaald gedeelte van het gebied der W.IC.
(c. 1727)
1 stuk (gedrukt)
562
Brief van S. Radermacher aan P. Mourelyon, betreffend de verkiezing van bewindhebbers der W.I.C. Kamer Zeeland. Met bijlage.
1748
1 omslag
De bijlagen bevatten extract-resolutien van de steden Middelburg, Vlissingen en Tholen 1676 - 1700 over deze verkiezing.