Inventaris van het archief van de familie Radermacher, 1601 - 1797
familie Radermacher

Beschrijving van de archiefbestanddelen

IV   2e W.I.C. in Nederland.

A   Algemeen Bestuur van de 2e W.I.C.

b   Financien
563
Stukken betreffende de verkoop van actien van de W.I.C.
1675
1 omslag
564
Stukken betreffende de finantien der W.I.C.
1675 - 1728
1 omslag
565
Berekening van de schade en onderhoudskosten der kolonie en het bedrag aan uitkeringen.
1675 - 1730
1 stuk
566
Uittreksel uit de negotieboeken betreffende de ontvangsten van de tollen van het zout uit Portugal der respectieve Kamers en de uitkeringen van Kamer Amsterdam aan Kamer Zeeland betreffende haar aandeel in deze tollen.
1677 - 1699
1 stuk
567
Staten van de verschillende Kamers der W.I.C. tot het vaststellen van de equipage.
1677
1 omslag
Hierbij generale staten, en een generale balans 1676
568
Generale staten van de W.I.C.
1722, 1728
2 stukken
569
Lijst van het kapitaal in actien der participanten in de verschillende Kamers.
1728
1 stuk
570
Berekening van de tegenwoordige waarde der bezittingen en schulden van de oude W.I.C. Kamer Zeeland overgegaan op de nieuwe.
1728
1 stuk
571
Concept-reglement met het doel de lastgelden en recognitien in al de Kamers op dezelfde wijze te innen.
na 1730 augustus 8
1 stuk
572
Berekening van de som die men aan de W.I.C. zou moeten betalen voor de toestemming om met schepen binnen haar gebied handel te drijven.
(circa 1732)
1 stuk
573
Lijst van de recognitie betaald voor de uitgaande schepen en de napremie voor de thuiskomende schepen.
zonder jaar
1 stuk
574
Formulier voor de verzekering der goederen aan boord vervoerd.
zonder jaar
1 stuk