Inventaris van het archief van de familie Radermacher, 1601 - 1797
familie Radermacher

Beschrijving van de archiefbestanddelen

IV   2e W.I.C. in Nederland.

B   Kamer Zeeland
577
Notulen van de vergaderingen van de Bewindhebbers der W.I.C. ter Kamer Zeeland van de hand van S. Radermacher.
1721 mei 1 - 1728 september 16
1 lias
578
Chronologische tafel op de notulen van Kamer Zeeland.
1674 - 1726
1 stuk
579
Balans en verkorte balans van de W.I.C. ter Kamer Zeeland gesloten.
1677
1 stuk
580
Copie-rapport over het wedervaren van het schip de Jonge Indiaan en de behandeling van de reders van dit schip van de kant van de bewindhebbers van de Kamer Zeeland.
(circa 1690)
1 stuk
581
Memories betreffende de tractementen, emolumenten en voordelen door verschillende bedienden van Kamer Zeeland en Kamer Amsterdam genoten.
1726
2 stukken
582
Stukken betreffende het schip Rusthof van Kamer Zeeland en de lading slaven overgebracht van Afrika naar St. Eustatius.
1726 - 1727
1 omslag
583
Aankondiging van Kamer Zeeland om een openbare aanbesteding van een aantal goederen aan te kondigen.
1729
1 stuk (gedrukt)
584
Formulieren van Kamer Zeeland van het departement van de thesaurie.
17e en 18e eeuw
1 omslag (gedrukt)