Inventaris van het archief van de familie Radermacher, 1601 - 1797
familie Radermacher

Beschrijving van de archiefbestanddelen

IV   2e W.I.C. in Nederland.

C   Kamer Amsterdam
585
Berekening der belening op actien door de Kamer Amsterdam.
1722 - 1725
1 stuk
586
Rekening-courant van de Kamer Amsterdam bij het maken van het redres.
1723
1 stuk