Inventaris van het archief van de familie Radermacher, 1601 - 1797
familie Radermacher

Beschrijving van de archiefbestanddelen

V   2e W.I.C. in Afrika en Amerika

b   Arguin
601
Brief van den commandeur van Arguin (Porto Dorco) aan de kust van Afrika aan Kamer Zeeland betreffende de zaken aldaar.
1675
1 stuk
602
Copie van een verdrag d.d. 17 mei 1724, gesloten tussen de W.I.C. en den sheik Aly Schandora van Porto Dorco bij Arguin aan de Kust van Afrika gericht tegen de Fransen. Arabische en Nederlandse tekst.
1724 mei 17
1 stuk