Inventaris van het archief van de familie Radermacher, 1601 - 1797
familie Radermacher

Beschrijving van de archiefbestanddelen

V   2e W.I.C. in Afrika en Amerika

d   Suriname
604
Verslag van het in beslag nemen van het schip Anna Maria op de rivier Suriname.
1679
1 stuk (gedrukt)
605
Conditien, waaronder de W.I.C., de stad Amsterdam en den Heer van Sommelsdijk ieder voor 1/3 deel aaneemt in het bezit van de kolonie Suriname.
1683
1 stuk (gedrukt)
606
Extract uit de notulen der Societeit van Suriname d.d. september - december 1685 betreffende de verkoop op slaven en andere zaken.
1685 september - december
1 stuk
607
Extract uit de notulen d.d. 8 maart 1686 van de Staten van Zeeland betreffende het verlenen van een subsidie aan Kamer Zeerland voor Suriname.
1686 maart 8
1 stuk
608
Uittreksel uit de brief d.d. 8 juli 1686 van den Heer van Sommelsdijk betreffende het zenden van look uit Suriname naar Nederland.
1686 juli 8
1 stuk
609
"Consideratien van Bewinthebberen der Generale Geoctroyeerde West Indische Compagnie deser landen over de directie van de Colonie van Suriname ende het Gouvernement van den Heer van Sommelsdijk aldaar". Met bijlagen.
(circa 1687)
1 deel (gedrukt)
610
Inventaris van de plantage Macriabo in Suriname, toebehorende aan Adriaan de Les.
1688
1 stuk
611
Request (gedrukt) van enkelen der voornaamste belanghebbenden en eigenaars van plantages in Suriname aan de Staten-Generaal verzoekende een vrije aanvoer van negerslaven. Met bijlagen.
(1718)
1 omslag
612
Aantekening betreffende het benodigde materiaal voor een suikermolen op te stellen door Beddeloo in Suriname.
zonder datum
1 stuk
613
Formulieren tot het aanvragen van toestemming aan de Societeit van Suriname om met een schip daarheen te gaan.
zonder datum
1 omslag (gedrukt)