Inventaris van het archief van de familie Radermacher, 1601 - 1797
familie Radermacher

Beschrijving van de archiefbestanddelen

V   2e W.I.C. in Afrika en Amerika

e   Berbice
614
Gedrukt Request van A., J. en C. van Peres aan de Staten van Zeeland, verzoekende herstel van hun eigendomsrechten op Berbice.
(c. 1715)
1 stuk
615
Stukken betreffende het verzoek van de Directeuren van Berbice aan de Staten-Generaal om Berbice voor een ieder open te stellen.
1730 - 1731
1 omslag