Inventaris van het archief van de familie Radermacher, 1601 - 1797
familie Radermacher

Beschrijving van de archiefbestanddelen

V   2e W.I.C. in Afrika en Amerika

f   Essequebo
616
Stukken betreffende Essequebo en het beheer van de kolonie door Kamer Zeeland.
1666 - 1691
1 omslag
617
Extract uit de notulen van Heren X d.d november en december 1685 betreffende Essequebo.
1685 november en december
2 stukken
618
Aantekeningen betreffende de toestanden in Essequebo.
(circa 1690)
1 omslag
619
Stukken betreffende suikerplantages (aanplant, slaven, werktuigen) in Essequebo.
(circa 1690)
1 omslag
620
Lijst van retourschepen uit Essequebo en de hoeveelheid suiker uit die schepen uitgedeeld aan verschillende personen.
1700 - 1723
1 stuk
621
Lijst van al de Compagniesdienaren aangesteld door Kamer Zeeland in Essequebo.
1700
1 stuk
622
Memorie aan de Staten van Zeeland betreffende de onbehoorlijke behandeling der vrije ingezetenen van Essequebo van de kant van de W.I.C. Kamer Zeeland.
1714
1 stuk
623
Aantekeningen betreffende de kolonie Essequebo.
(circa 1714) - (circa 1728)
1 omslag
624
Memorie betreffende het hoofdgeld der slaven op de Compagniesplantages in Essequebo.
1720
1 stuk
625
Stukken betreffende een nieuw te bouwen fort op Vlaggeneiland bij Essequebo.
1721, 1723
3 stukken
626
Extract uit de resolutien d.d. 5 december 1726 gehouden ter vergadering van de bewindhebbers der W.I.C. Kamer Zeeland, waarbij H. van Grevenhoek wordt aangesteld tot predikant in Essequebo.
1726 december 5
1 stuk
627
Copie van het request met bijgevoegde memorie d.d. 7 februari 1728 van P. Lispensier aan de W.I.C. Kamer Zeeland om benoemd te worden als directeur van een suikerplantage in Essequebo.
1728 februari 7
1 omslag
628
Stukken betreffende Essequebo en de bijzondere rechten, die Kamer Zeeland meende op deze kolonie te hebben.
1750-1753
1 band
629
Voorlopige conditien, waaronder de bewindhebbers van de W.I.C. de kolonien Essequebo en Boumeron aan particulieren zouden willen overlaten.
zonder datum
1 stuk
630
Lijst der slaven gebruikt door de W.I.C. in Essequebo.
zonder datum
1 stuk