Inventaris van het archief van de familie Radermacher, 1601 - 1797
familie Radermacher

Beschrijving van de archiefbestanddelen

VI   Zeeuwse Commercie Compagnien
634
Stukken betreffende de renteverlaging van de Commercie, Navigatie en Assurantie Compagnien in Veere.
1720
1 omslag
635
Stukken betreffende de Commercie Compagnie te Middelburg.
1720 - 1761
1 omslag