Inventaris van het archief van de familie Radermacher, 1601 - 1797
familie Radermacher

Beschrijving van de archiefbestanddelen

VII   Varia
636
Brief van D. Sandra aan S. Radermacher betreffende Turkse passen.
1733
2 stukken
637
Stukken betreffende de terechtstelling van den koffiedief Pieter Morteel te Brugge.
1749
2 stukken
638
Alfabetische lijst van verschillende steden met het aantal geboorten en overledenen en aldaar ingekomen schepen.
1765
1 deel