Verzameling stukken, afkomstig van Salomon Sweers (levensjaren 1611-1674), Jeremias van Vliet (levensjaren ca. 1602-1663), Jacques Specx en François Mannis

Beschrijving van het Archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Openbaarheidsbeperkingen
Het archief is volledig openbaar