Verzameling stukken, afkomstig van Salomon Sweers (levensjaren 1611-1674), Jeremias van Vliet (levensjaren ca. 1602-1663), Jacques Specx en François Mannis

Beschrijving van de archiefbestanddelen

b   Stukken van François Mannis
9
"Brieven en Instructiën"
Met tafel, 17e eeuw in het handschrift van François Mannis.
Fol. 1-22
Copie-missive van den gewezen Gouverneur-generaal Hendrick Brouwer aan den Gouverneur-generaal Antonio van Diemen, houdend advies op de regeering en directie van Indië; geschreven in het schip Nieuw-Amsterdam bij het Robben-eiland (Kaap de Goede Hoop).
1636 maart 31
 
In het afschrift foutief gedateerd 1638.
In het afschrift foutief gedateerd 1638.
Fol. 23-28
Copie-missive van Gouverneur-generaal en Raden aan Hans Putmans, gouverneur van Tayouan.
1636 mei 13
 
Fol. 29-38
Copie-missive van Gouverneur-generaal en Raden aan President en Raden van Formosa. (Tayouan).
1649 mei 10
 
Fol. 39-48
Copie-missiven van Gouverneur-generaal Van Diemen aan de Rijksraden van Zijne Koninklijke Majesteit in Japan, 1642 Juni 28, en aan de Gouverneurs in Nangasaki.
1642 juni 28
 
Fol. 49-62
Copie-missiven van Gouverneur-generaal en Raden aan President en Raden van Formosa (Tayouan).
1648 juli 14 en 1648 augustus 3
 
Fol. 63-76
Copie-missive van Gouverneur-generaal en Raden aan President en Raden van Formosa (Tayouan).
1648 juni 9
 
Fol. 77-78
Copie-opgave van koersen en afstanden van plaatsen in en omtrent Azië gelegen, van Japan af te rekenen.
Ongedateerd
 
Fol. 79-118
Copie-antwoord en verklaring (door François Caron) op verscheidenen vragen, het Japansche Rijk concerneerend, van den directeur-generaal Philip Lucasz.
1636
 
Gedrukt als: Beschrijvinghe van het machtigh Coninckrijcke Japan door Francoys Caron (Amsterdam 1638), die ook voorkomt in: Begin ende voortgangh van de V.N.G. O.I. Compagnie. Vergelijk: Tiele, Nederl. Bibliographie van Land-en Volkenkunde, p. 58.
Gedrukt als: Beschrijvinghe van het machtigh Coninckrijcke Japan door Francoys Caron (Amsterdam 1638), die ook voorkomt in: Begin ende voortgangh van de V.N.G. O.I. Compagnie. Vergelijk: Tiele, Nederl. Bibliographie van Land-en Volkenkunde, p. 58.
Fol. 119-128
Copie-remonstrantie van de gelegenheid van Guseratte, Perzië en Arabië, gericht aan Gouverneur-generaal en Raden, door Alberto Beckers.
1642 juli 1
 
Fol. 129-132
Copie-memorie van de manieren, costumen en superstitiën, die de inwoners van Key gebruiken, geschreven in het jacht Goa.
1624 februari 10
 
Fol. 133-136
Copie-memorie van de voyage en koers van Cavite in de Philippijnen naar Acapulco.
1639
 
Fol. 137-156
Copie-instructie voor Pieter Anthonisz. Overwater, president, en Raden van het eiland Formosa, gegeven door François Caron in het kasteel Zeelandia.
1646 november 5
 
Fol. 157-166
Copie-instructie voor Arnold de Vlamingh van Oudtshoorn, ordinaris Raad van Indië, vertrekkend naar de Molukken, gegeven door Gouverneur-generaal en Raden, 1650 december 22, waarop copie der aanteekeningen van De Vlamingh; copie-commissie voor denzelfde als commissaris naar de Molukken.
1650 december 22
 
Fol. 167-176
Copie-instructie en seinbrief voor den commandeur Maerten de Fries en den Raad der schepen Meerman en Hillegaersberch, zeilend naar Tayouan, gegeven te Nangasaki 1645 october 16; copie-instructie voor den opperkoopman Cornelis Caesar en den Raade der schepen Henriette en Leeuwerick, zeilende naar Tayouan, gegeven te Nangasaki 1645 october 25/ november 1; copie-instructie voor den opperkoopman Anthony van Brouckhorst, vertrekkende met de schepen De Zwarte Beer en De Gulden Gans over tayouan naar Tonkin, gegeven te Nangasaki 1645 november 7.
1645
 
Fol. 177-188
Copie-instructie voor Petrus Blockhovius, gaande naar Japan om den Keizer dankzegging te doen voor het pardon aan het volk van het jacht Breskens gedaan, gegeven door Gouverneur-generaal en Raden.
1649 juli 27
 
Fol. 189-200
Copie-instructie voor Pieter Boreel, extra-ordinaris Raad van Indië, vertrekkende als commissaris naar Malacca, Ceylon, de kust van Mallabar en India, Goa, Wingurla, Suratte, Perzië en Choromandel, tot bekendmaking van het tractaat van tienjarig Bestand tusschen den Koning van Portugal en H. Hoog Mogenden; gegeven door Gouverneur-generaal en Raden.
1642 october 20
 
Fol. 201-222
Copie-advies, door Gouverneur-generaal Coen bij zijn vertrek naar het vaderland aan Gouverneur-generaal Pieter de Carpentier en Raden van Indië gelaten, gedagteekend 1623 januari 31; copie van de "Poincten van reglement en redres van den staat van de Compagnie van Indië" (door Coen, 1623 november); copie-order en seinbrief voor de schepen Utrecht enz., gegeven door Pieter van den Broecke.
1629 december 22
 
De inhoud der stukken van Coen is, naar exemplaren in het archief der V. O.-I. Compagnie, gedrukt bij: Colenbrander, Jan Pietersz. Coen, Bescheiden III, p. 288-307, IV, p. 610-623. Zie voorts de noot bij Inv. nº. 4, fol. 1-14.
De inhoud der stukken van Coen is, naar exemplaren in het archief der V. O.-I. Compagnie, gedrukt bij: Colenbrander, Jan Pietersz. Coen, Bescheiden III, p. 288-307, IV, p. 610-623. Zie voorts de noot bij Inv. nº. 4, fol. 1-14.