Inventaris van de collectie Vernet 1750 - 1766
collectie Vernet
(c) z.d.
Nationaal Archief, Den Haag
Deze inventaris is gecodeerd in hetNederlands
Beschrijving van het archief
Naam archief:
Collectie Vernet
Periode:
1750 - 1766
Archiefbloknummer:
1219
Omvang:
1,4m
Archiefbewaarplaats:
Nationaal Archief, Den Haag
Samenvatting van de inhoud van het archief:
G.L. Vernet, koopman en secunde te te Cassembazaar sedert 1754, opperhoofd aldaar sedert 1755, directeur van Bengalen sedert 1763. Bevat ambtelijke stukken en enige particuliere briefwisseling.