Inventaris van de collectie Vernet 1750 - 1766
collectie Vernet

Beschrijving van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Citeerinstructie
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het geraadpleegde archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met de verkorte aanhaling:
VOLLEDIG:
Nationaal Archief (NA), Den Haag,
Collectie Vernet
nummer toegang 1.10.82, inventarisnummer ...
VERKORT:
NA, collectie Vernet, 1.10.82, inv. nr......