Inventaris van de collectie Vernet 1750 - 1766
collectie Vernet
Beschrijving van de archiefbestanddelen
1
Minuut-afgaande brieven van G.L. Vernet (?) aan den Raad te Hougly enz. ; minuut-afgaande secrete brieven van G.L. Vernet (?) aan den raad te Hougly
1755 - 1757
 
1756 - 1763
 
2
Minuut-afgaande brieven aan den raad te Hougly van ... (???)
1758 - 1762, 1763
 
3
Minuut-afgaande brieven (van de directie te Cassembazaar?)
1756 - 1758
 
4
Minuut-afgaande brieven (van Cassembazaar?) ; "Aantekeningen wegens de lijwaten, extracten uit de notulen van het Houglijsche gouvernement, en eenige missiven en rekeningen"
1758 - 1761
 
1766, 1746 - 1763
 
5
"Minuten der vaderlandsche en Caabse brieven, na de buytencomptoiren, na de binnencomptoiren, der Engelsche en Fransche"van Cassembazaar en Hougli
1762 - 1765
 
6
Aankomende brieven van het Houglische gouvernement
1755 - 1763, 1757 - 1763
 
7
Aankomende en afgaande brieven (van Cassembazaar en Hougli?)
1750 - 1753; 1755 - 1757
 
8
Aankomende brieven
1758 - 1759 en 1759 - 1760
 
9
Aankomende brieven
1761 - 1762
 
10
Aankomende brieven
1763
 
11
Aankomende brieven
1764 - 1766
 
12
Aankomende brieven (van particulieren aard?)
1758 - 1764
 
13
Bedenkingen van den Gouverneur-Generaal J. Mossel over den intrinsieken staat der Oost-Indische Compagnies. Met betreffende stukken
1752