Inventaris van de collectie Van Vredenburch. 1602-1779
collectie Van Vredenburch

Beschrijving van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Citeerinstructie
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het geraadpleegde archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met de verkorte aanhaling.
VOLLEDIG
Nationaal Archief (NA), Den Haag, Inventaris van de collectie Van Vredenburch, 1602-1779, nummer toegang 1.10.83, inventarisnummer....
VERKORT
NA Collectie Van Vredenburch, inv. nr...