Inventaris van de collectie Jacob Mossel, 1699-1801
collectie Jacob Mossel

Beschrijving van het archief

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer
Jacob Mossel werd op 28 november 1704 geboren te Enkhuizen als zoon van Pieter Jacobsz. en Geertruyde Leydecker en overleed te Batavia op 15 mei 1761. In 1730 trad hij in het huwelijk met Adriana Appels.
In 1720 vertrok Mossel als lichtmatroos naar Indië, hij begon zijn loopbaan aan de Kust van Coromandel, doorliep er alle rangen en werd in 1738 benoemd tot gouverneur en directeur. Na in 1740 de titel van extra-ordinaris Raad van Indië gekregen te hebben, vertrok hij in 1742 naar Batavia, werd in 1743 tot Raad van Indië benoemd, aanvaardde in 1747 het ambt van directeur-generaal en werd na het overlijden van Van Imhoff door de Raad van Indië gekozen tot gouverneur-generaal. [1]
Mossel van vanaf de oprichting in 1745 directeur van de Amfioen Societeit. De societeit was een naamloze vennootschap, waarvan de aandeelhouders grotendeels ambtenaren waren en aan wie de V.O.C. alle opium die zij uit haar bezittingen in Bengal betrok, afstond en wie zij het uitsluitend recht van de verkoop in het klein daarvan verleende. In 1794 werd de societeit opgeheven. [2]
Een zuster van Jacob Mossel, Catharina Johanna, was gehuwd met Gerard Maximiliaan Taets Van Amerongen. Hierdoor is de aanwezigheid van deze stukken in het huisarchief Renswoude verklaard. [3]