Inventaris van de collectie Jacob Mossel, 1699-1801
collectie Jacob Mossel

Beschrijving van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Citeerinstructie
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het geraadpleegde archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met de verkorte aanhaling:
VOLLEDIG:
Nationaal Archief (NA), Den Haag,)
stukken betreffende Jacob Mossel en andere leden van dit geslacht en de Amfioen societeit
nummer toegang 1.11.06.03, inventarisnummer ...
VERKORT:
NA, Archief Mossel, 1.11.06.03, inv.nr. ...