Inventaris van de collectie Jacob Mossel, 1699-1801
collectie Jacob Mossel

Beschrijving van de archiefbestanddelen

a   Stukken betreffende Jan Mossel en andere leden van dit geslacht
1
Huwelijkse voorwaarden van Pieter Mossel en Geertruid Leydeckers.
1699 januari 29
1 stuk
2
Kladjournaal van het fluitschip "de Haringthuyn", gehouden door Jacob Mossel.
1720 maart - juni
2 stukken
3
Brieven van Jacob Mossel uit Negapatnam aan zijn moeder en zuster.
1734 en 1736
2 stukken
4
Soldij-rekening voor Jan Guérin, in dienst van de V.O.C., voor accoord getekend door Jacob Mossel, directeur-generaal van Indië.
14 oktober 1748
1 stuk
Met stempel: Enkhuizensch Familiearchief Seymens de Vries.
5
Akte van procuratie op Jacob Mossel junior door zijn vader.
1753 oktober 31
1 stuk
6
Extracten uit het grootboek van het generaal soldij-comptoir houdende opgaven van tegoeden van Jacob Mossel.
1753 december 28
3 stukken
7
Attestatie van gouverneur-generaal Jacob Mossel houdende aanbeveling voor Cornel Abel Oosterland, kapitein der infanterie, repatriërend naar Nederland.
1759 januari 4
1 stuk
Met stempel: Enkhuizensch Familiearchief Seymens de Vries.
8
Huwelijkse voorwaarden van Gerard Maximiliaan Taets van Amerongen en Catharina Johanna Mossel, zuster van Jacob Mossel.
1799 september 13 (Afschrift 1759 september 25.)
1 stuk
9
Briefje van de weduwe Lombaart-Van de Velde aan Mevrouw Taets van Amerongen betreffende de bezorging van een paspoort.
1794 april 10
1 stuk
10
Staat van vordering en ontvangst en verdeling van obligaties bij de liquidatie van de nalatenschap van Jacob Mossel.
z.d.
1 stuk
11
Aantekening over de loopbaan van Jacob Mossel en beschrijving van een door hem ondertekend stuk (zie inv. nr. 4).
z.d.
1 stuk