Inventaris van de collectie Jacob Mossel, 1699-1801
collectie Jacob Mossel

Beschrijving van de archiefbestanddelen

b   Amfioen Societeit
12
Akte betreffende de afwikkeling van de nalatenschap van Lim Theeko, Chinese luitenant te Batavia. Met afschrift.
1764 februari 8,11,13 en 14
2 stukken
Lim Theeko had een schuld bij de Amfioen Societeit.
13
Rekeningen-courant van Gerard Maximiliaan Taets van Amerongen van zijn echtgenote Catharina Johanna Mossel, van Jacob en Hendrik van Straalen en van Pieter Cornelis Hasselaar als participanten in de Amfioen Societeit.
1776, 1782-1793
1 omslag
14
Rekening-courant, wegens de uitkering van de Amfioen Societeit, van Pieter Cornelis Hasselaar, Gerard Maximiliaan Taets van Amerongen en Jacob Mossel.
1777 september
1 stuk
15
Akte van transport van twee obligaties Amfioen Societeit door Vincent Maximiliaan van Tuyll van Serooskerken aan Gerard Maximiliaan Taets van Amerongen.
1778 mei 15
1 stuk
16
Mededelingen en brieven van de kassier en de boekhouder van Amfioen Societeit aan participanten en aan gouverneur-generaal en raden betreffende moeilijkheden bij het storten van gelden, toekomende aan participanten van voornoemde societeit, in de compagnies kas en de betaling daarvan door middel van afgegeven assignaten in Nederland. Gedeeltelijk gedrukt. Met bijlagen.
1782-1793
1 omslag
17
Akte van procuratie aan de kassier van de Amfioen Societeit Willem Craane, ter uitkering van twee assignaten aan Gerard Maximiliaan Taets van Amerongen en aan Jacob Mossel junior.
1787 november 12
1 stuk
18
Rekening van hetgeen de aandeelhouders in de opgeheven Amfioen Societeit uit de nalatenschap van Pieter van de Weert, kassier van deze Societeit, uitgekeerd krijgen. Met memorie der afzonderlijke schulden. Afschriften.
1801 mei 7
2 stukken
19.
Afrekening voor Jacob Mossel, junior, Pieter Cornelis Hasselaar en Van Deyl wegens het fidei-commis van 26 aandelen Amfioen Societeit na het overlijden van Mevrouw Hartingh.
z.d. (1795 ?)
1 stuk
20.
Brief van participanten in de Amfioen Societeit aan J.H. Senn van Basel, Carel Hendrik Specht, Pieter van de Weert en Arnoldus Roseboom te Batavia betreffende de wijze van overmaken naar Nederland van hun toekomende gelden. Minuut.
z.d. (na 1793)
1 stuk