Inventaris van de collectie Heeres
collectie Heeres
N.N.
(c) z.d.
Nationaal Archief
Deze inventaris is geschreven in Nederlands
Beschrijving van het archief
Naam archief:
Collectie Prof. mr. J.E. Heeres (levensjaren 1858-1932)
Periode:
1525 - 1893
Archiefbloknummer:
1240
Omvang:
2,2 m
Archiefbewaarplaats:
Nationaal Archief, Den Haag
Samenvatting van de inhoud van het archief:
Adjunct-archivaris aan het Algemeen Rijksarchief. Bescheiden betreffende koloniën in Oost- en West-Indië, historische aantekeningen.