Inventaris van de collectie Heeres
collectie Heeres

Beschrijving van het archief

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer
Mr. Heeres, die van 1888 - 1897 verbonden is geweest aan het Algemeen Rijksarchief, was daar in het bijzonder belast met de inventarisatie van de archieven van der Verenigde Oost-Indische Compagnie. In 1897 volgde zijn benoeming tot hoogleraar in de Geschiedenis aan de Indische Instelling te Delft; nadat de opleiding der Indische bestuursambtenaren naar de Universiteit te Leiden was overgebracht, werd hij in 1902 aangewezen voor de bezetting van de nieuw opgerichte leerstoel voor de Geschiedenis van Nederlandse-Indi√ę en de Historie en Methode der Zending.
Bijzonderheden over zijn loopbaan en werkzaamheid, zijn te vinden in het 'Levensbericht van Prof. mr. J.E. Heeres' door dr. F.W. Stapel, opgenomen in de Levensberichten van de Maatschappij der Nederlanden Letterkunde te Leiden 1931 - 1932 alwaar ook een lijst van geschriften is afgedrukt.