Inventaris van de collectie Heeres
collectie Heeres

Beschrijving van het archief

Inhoud en structuur van het archief

Beschrijving van een verzameling stukken afkomstig van Prof. Mr. J.E. Heeres
De hier beschreven verzameling van bescheiden, bijeengebracht door wijlen Prof. mr. J.E. Heeres, is door zijn weduwe A.M.S. Heeres-Van Troostenberg de Bruyn aan het Nationaal Archief geschonken.