Inventaris van de collectie Heeres
collectie Heeres

Beschrijving van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Citeerinstructie
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het geraadpleegde archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met de verkorte aanhaling:
VOLLEDIG:
Nationaal Archief (NA), Den Haag,
Stukken van de collectie Heeres
nummer toegang 1.13.04, inventarisnummer ...
VERKORT:
NA, Stukken van Heeres, 1.13.04, inv. nr......