Raad der Aziatische Bezittingen en Etablissementen, 1800-1806
Raad der Aziatische bezitting
H.J. van der Tak
(c) z.d.
Nationaal Archief
Deze inventaris is geschreven in het Nederlands.
Beschrijving van het archief
Naam archief:
Archieven betreffende de Oost-Indische bezittingen en de Kaap, 1796-1813: (2) Raad der Aziatische Bezittingen en Etablissementen
Periode:
1800-1806
Archiefbloknummer:
K23019
Omvang:
34 m
Archiefbewaarplaats:
Nationaal Archief, Den Haag
Samenvatting van de inhoud van het archief:
Resoluties en secrete resoluties met indices en bijlagen; ingekomen en uitgaande stukken, o.a. van Gouverneur-Generaal en Raden, Raad van Justitie te Batavia, supercarga's en Commercieraad te Canton; archieven van de departementen van de Raad en van speciale commissies, waaronder de commissie tot de Indische Expeditiën, de commissie tot de Directe Vaart op China en de commissie tot Onderzoek naar het Tekort van wijlen de Commissaris over de Inlanders, Mr. C.H.C. Wegener; archieven uit Indië en de Kaap, waaronder die van de commissarissen-generaal 1793-1799; archieven van S.C. Nederburgh 1798-1800 en A.H. Wiese 1802; varia 1795-1806.