Raad der Aziatische Bezittingen en Etablissementen, 1800-1806
Raad der Aziatische bezitting

Beschrijving van het archief

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer
Bij besluit van het Uitvoerend Bewind d.d. 6 mei 1800, No. 41, werd het Comité tot de Zaken van de Oost-Indische Handel en Bezittingen vervangen door de Raad der Aziatische Bezittingen en Etablissementen, waarvoor reeds bij decreet van het Vertegenwoordigend Lichaam van 11 april 1800 (notulen Uitvoerend Bewind, 16 april 1800, No. 1) een instructie was vastgesteld.
Deze Raad zou bestaan uit negen leden, een secretaris, een ontvanger en een fiscaal en gevestigd zijn te Amsterdam.
Hij werd onderverdeeld in drie departementen:
 1. Departement tot de Indische Zaken;
 2. Departement tot de Koophandel en Zeevaart;
 3. Departement tot de Financiën.
De definitieve organisatie van die bureaus had plaats 26 november 1800 als volgt:
I. Departement tot de Indische Zaken:
 1. Algemene Secretarie;
 2. Indisch gedeelte;
 3. Europees gedeelte.
II. Departement tot de Koophandel en Zeevaart:
 1. Commerciekantoor;
 2. Kantoor van monsteringen;
 3. Provisie magazijn;
 4. Wapenkamer;
 5. Wijnpakhuis;
 6. Pakhuis op het binnenhuis;
 7. Buitenmagazijn;
 8. Lijnwaadmagazijn;
 9. Oliestokerij;
 10. Slachthuis;
 11. Commandeur in Texel;
 12. Opzichter over de gebouwen;
 13. Equipagewerf;
 14. Scheepstimmermansbaas;
 15. Smitsbaas;
 16. Baas in de lijnbaan.
III. Departement van Financiën:
 1. Algemeen Bureau;
 2. Opperboekhouderscomptoir;
 3. Soldijkantoor;
 4. Bureau van contrôle.
Deze organisatie gaat in 1 januari 1801