Raad der Aziatische Bezittingen en Etablissementen, 1800-1806
Raad der Aziatische bezitting

Beschrijving van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Citeerinstructie
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het geraadpleegde archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met de verkorte aanhaling.
VOLLEDIG
Nationaal Archief (NA), Den Haag, Voorlopige inventaris van de archieven betreffende de Oost-Indische Bezittingen en de Kaap, 1796-1813; Raad der Aziatische Bezittingen en Etablissementen, 1800-1806, nummer toegang 2.01.27.02, inventarisnummer ...
VERKORT
NA, Raad der Aziatische Bezittingen en Etablissementen, 2.01.27.02, inventarisnummer ...