Raad der Aziatische Bezittingen en Etablissementen, 1800-1806
Raad der Aziatische bezitting

Beschrijving van de archiefbestanddelen

I   Resolutiën en uitgaande stukken. Met bijlagen.
1-21
Minuut-resolutiën van de Raad. Met bijlagen.
1800 mei 19 - 1806 augustus 4
21 delen
Ingang zie inv.nrs. 22-27.
1
1800 mei 19 - 1800 augustus 28
 
2
1800 september 1 - 1800 december 31
 
3
1801 januari 5 - 1801 juni 29
 
4
1801 juli 2- 1801 december 31
 
5-6
1802 januari 4 - 1802 juni 28
 
7-8
1801 juli 1 - 1802 december 30
 
9-10
1803 januari 3 - 1803 juni 30
 
11-12
1803 juli 4 - 1803 december 29
 
13-14
1804 januari 5 - 1804 april 27
 
15-16
1804 mei 1 - 1804 december 28
 
17
1805 januari 2 - 1805 juni 28
 
18
1805 juli 2 - 1805 december 31
 
19
1805 januari 2 - 1805 december 31
 
20-21
1806 januari 2 - 1806 augustus 4
 
22-27
Alphabetische namen-en zakenregister op de resolutiën van de Raad.
1800 mei 19 - 1806 augustus 4
6 delen
Inv.nr. 22: Index met hoofdenlijst. 1800.
Inv.nrs. 23-27: Klappers op de resoluties. 1801-1806.
De getallen verwijzen naasr de bladzijden der minuut-resolutiën.
22
1800 mei 19 - 1800 december 31
 
800 mei 19 - 1800 december 31
 
23
1801 januari 5 - 1801 december 31
 
24
1802 januari 4 - 1802 december 30
 
25
1803 januari 3 - 1804 april 27
 
26
1804 mei 1 - 1805 december 31
 
27
1806 januari 2 - 1806 augustus 4
 
28-37
Resolutiën van de Raad. Met copie-bijlagen.
1800 mei 19 - 1806 augustus 4
10 banden
28
1800 mei 19 - 1800 december 31
 
29
1801 januari 5 - 1801 juni 29
 
30
1801 juli 2 - 1801 december 31
 
31
1802 januari 4 - 1802 december 30
 
32
1803 januari 3 - 1803 december 29
 
33
1804 januari 5 - 1804 april 27
 
34
1804 mei 1 - 1804 december 28
 
35
1805 januari 2 - 1805 juni 28
 
36
1805 juli 2 - 1805 december 31
 
37
1806 januari 2 - 1806 augustus 4
 
38-40
Minuut-secrete resolutiën van de Raad. Met bijlagen.
1802 januari 4 - 1806 juli 29
3 banden
38
1802 januari 4 - 1802 december 31
 
39
1803 januari 3 - 1803 december 29 (bijlagen)
 
40
1806 januari 2 - 1806 december 29 (bijlagen)
 
41-49
Secrete resolutiën van de Raad. Met copie-bijlagen.
1800 mei 19 - 1805 december 31
9 banden
Ingang zie inv.nr. 50.
41
1800 mei 19 - 1800 december 31
 
42
1801 januari 5 - 1801 december 31
 
43-44
1803 januari 3 - 1803 december 29
 
45
1804 januari 5 - 1804 april 26
 
46-47
1804 januari 5 - 1804 april 26
 
48-49
1805 januari 3 - 1805 december 31
 
50
'Alphabetisch namen- en zakenregister' op de secrete resolutiën van de Raad.
1800 mei 19 - 1806 juli 31
1 band
51
Minuut-buitengewoon secrete resolutiën van de Raad.
1801 december 22 - 1804 februari 27
1 band
52-55
Buitengewoon secreet verbaal van de Raad wegens de expeditie van troepen van La Rochelle naar Batavia.
1800 oktober 5 - 1806 juni 17. Met alphabetisch zakenregister en bijlagen.
5 omslagen
Zie ook inv.nr. 166, Notulen wegens de expeditie, 1800-1801, en inv.nr. 398b, Mémoire du Sr. Jacques la Salle, 1802.
56a-b
Commissorialen, opgedragen door de Raad aan zijn verschillende Departementen en Commissiën.
1800 mei 19 - 1806 augustus 1
2 delen en 1 omslag
56a
1800 mei 19 - 1804 april 23
 
56b
1804 mei 1 - 1806 augustus 1
 
57-62
Minuut-afgaande missiven van de Raad aan autoriteiten en particulieren in de Bataafse Republiek en andere Europese landen.
1800 mei 19 - 1806 augustus 1
6 banden
Ingang zie inv.nr. 63.
57
1800 mei 19 - 1800 december 29
 
58
1801 januari 2 - 1801 december 31
 
59
1802 januari 4 - 1802 december 31
 
60
1803 januari 3 - 1804 april 28
 
61
1804 mei 1 - 1804 december 28
 
62
1805 januari 3 - 1806 augustus 1
 
63
'Alphabetisch namen- en zakenregister' op de afgaande brieven van de Raad.
1800 mei 19 - 1806 augustus 1
1 band
De getallen verwijzen naar de bladzijden der minuut-afgaande brieven. Hierbij een register op de officiële, doch niet in de notulen voorkomende (uitgaande) brieven.
64-67
Copieboek van afgaande missiven van de Raad aan autoriteiten en particulieren in de Bataafse Republiek en verdere Europese landen.
1800 mei 19 - 1806 augustus 1.
2 delen
64
1800 mei 19 - 1800 december 29
 
65
1801 januari 2 - 1801 december 31
 
66
1802 januari 4 - 1804 april 28
 
67
1804 mei 1 - 1806 augustus 1
 
68
Minuut-afgaande missiven van de Raad naar Batavia.
1800 juni 9 - 1806 juli 24
1 band
Ingang zie inv.nrs. 69, 70.
69
'Alphabetisch zakenregister' op de afgaande missiven van de Raad naar Batavia.
1800 juni 9 - 1806 juli 24
1 band
De getallen verwijzen naar de bladzijden der minuut-missiven.
70
'Alphabetisch zakenregister' op de afgaande missiven van de Raad naar Batavia. Met alphabetische index.
1800 juni 9 - 1806 juli 24
1 band
De getallen verwijzen naar de bladzijden der minuut-missiven. De samenstelling van dit register verschilt van die van het voorafgaande (inv.nr. 69).
71
Copieboek van missiven van de Raad naar Batavia.
1800 juni 9 - 1806 juli 24
1 band
Op de rug verkeerdelijk '... naar Indië en naar China'.
72
Minuut-missiven van de Raad naar China.
1800 augustus 7 - 1805 mei 21
1 band
73
Copieboek van missiven van de Raad naar China.
1800 augustus 7 - 1805 mei 21
1 band
74
Copieboek van missiven van de Raad naar China. Gedeeltelijk met copie- bijlagen.
1800 augustus 7 - 1803 juni 17
1 band
75
Minuut-missiven van de Raad naar de Kaap de Goede Hoop.
1802 juli 19 - 1806 februari 26
1 band
Ingang zie inv.nr. 76.
76
'Alphabetisch zakenregister' op de missiven van de Raad naar de Kaap de Goede Hoop.
1802 juli 19 - 1806 januari 10
1 band
De getallen verwijzen naar de bladzijden der minuut-missiven.
77
Copieboek van missiven van de Raad naar de Kaap de Goede Hoop.
1802 juli 19 - 1806 januari 10
1 band
78
Chronologische tafel op de verzending der missiven van de Raad naar Batavia, China en de Kaap de Goede Hoop.
1800 juni 13 - 1803 december 14
1 band
79
Minuut-secrete misiven van de Raad naar Batavia en China.
1800 augustus 14 - 1804 maart 19
1 band
Ingang 1800-1801 zie inv.nr. 80; 1800-1804, zie 81.
80
'Alphabetisch zakenregister' op de secrete missiven van de Raad naar Batavia en China.
1800 augustus 14 - 1801 december 7
1 band
Op de omslag verkeerdelijk '...1800-1804'.
81
'Alphabetisch zakenregister' op de secrete missiven van de Raad naar Batavia en China.
1800 augustus 14 - 1804 juli 10
1 band
De samenstelling van dit register verschilt van die van het voorafgaande.
82
Minuut-secrete missiven van de Raad naar de Kaap de Goede Hoop.
1802 november 8 - 1805 december 20
2 stukken in 1 portefeuille
83
Copie-rapporten van de drie Departementen tot de Indische Zaken, tot de Koophandel en Zeevaart en tot de Financiën aan de Raad. Met copie-bijlagen.
1802 januari 4 - 1802 december 30
1 band