Raad der Aziatische Bezittingen en Etablissementen, 1800-1806
Raad der Aziatische bezitting

Beschrijving van de archiefbestanddelen

II.   Ingekomen stukken

A.   Uit de Bataafse Republiek en verdere Europese landen
84-85
Decreten en missiven van de Hoge Colleges. Met bijlagen.
1800 mei 17 - 1804 april 11
2 banden
84
(A. no. 1-350).
1800 mei 17 - 1802 juli 3
 
85
(A. no. 351-634).
1802 juli 5 - 1804 april 11
 
Uit inv.nr. 85 ontbreekt A. no. 635.
86
Alphabetisch register op de decreten en missiven van de Hoge Colleges. (A. no. 1-638).
1800 mei 17 - 1804 april 26
1 band
87
Missiven van de buitenkantoren, correspondenten en diversen. (B. no. 1-350.)
1800 april 22 - 1802 december 31
1 band
Hierachter ontbreekt een band met B. no. 351-549, over 1803 januari 1 - 1804 april 3.
88
Alphabetisch register op de missiven van de buitenkantoren, correspondenten en diversen. (B. no. 1-549).
1800 april 22 - 1804 april 3
1 band
89-91
Decreten en missiven van de hoge autoriteiten, missiven van de buitenkantoren, correspondenten en diversen.
1804 april 20 - 1806 augustus 1
3 banden
89
(no. 1-316).
1800 april 20 - 1804 december 28
 
90
(no. 317-727).
1804 december 28 - 1805 december 29
 
91
(no. 728-944).
1806 januari 6 - 1806 augustus 1
 
92
Alphabetisch register op de d ecreten en missiven van de hoge autoriteiten, missiven van de buitenkantoren, correspondenten en diversen.
(no. 1-944). 1804 april 20 - 1806 augustus 1
1 band
93-100
Requesten aangeboden aan de Raad. Deels met bijlagen.
1800 mei 20 - 1806 juli 30.
8 banden
Inv.nrs. 93-98 bevatten requesten van 1800 mei 20 - 1804 april 29; inv.nrs. 99-100 van 1804 mei 1 - 1806 juli 30
93
No. 1-250.
94
No. 251-550
95
No. 551-900
96
No. 901-1250
97
No. 1251-1600
98
No. 1601-1784
99
1-436
100
437-531.
101-102
Alphabetisch register op de requesten aangeboden aan de Raad.
1800 mei 20 - 1806 juli 30
2 banden
101
1800 mei 20 - 1804 april 29
 
102
1804 mei 1 - 1806 juli 30
 
103
Lijst van requesten om politieke en militaire posten.
1804 mei 16 - 1806 maart 11. Met de data der apostillen.
1 stuk in portefeuille
104
Copie-requesten, door het Staatsbewind, de Raadpensionaris enz. gesteld in handen van de Raad om advies.
1803 augustus 26 - 1806 juli 3
1 band