Raad der Aziatische Bezittingen en Etablissementen, 1800-1806
Raad der Aziatische bezitting

Beschrijving van de archiefbestanddelen

II.   Ingekomen stukken

B.   Uit Indië

a.   Van Gouverneur-Generaal en Raden
105-121
Missiven van Gouverneur-Generaal en Raden aan het Comité en de Raad. Met bijlagen.
1798 mei 29 - 1805 december 3
14 banden en 3 portefeuilles
Index op 109-121, zie arch. Hollandse Divisie bij het ministerie van en Marine en Koloniën te Parijs, 1810-1814, 2.01.27.05, inv.nr. 21.
105
Bijlage bij ... ?
+1798 mei 29
 
106
1799 januari 28 - 1799 september 20
 
107
1799 september 20 - 1799 december 27
 
108
1800 juni 13 - 1800 december 30
 
109
1801 augustus 30 - 1801 september 3
in portefeuille
110
1802 januari 31
 
111-112
1802 februari 5 - 1802 juni 10
 
Inv.nr. 112, fol. 1553 vgl. lijst van ambtenaren.
113
1802 juni 25 - 1802 september 28
 
114
1802 juli 17 - 1802 december 9
 
115
1803 maart 1 - 1803 december 23
 
116
1803 januari 11 - 1803 oktober 4
 
117
1803 maart 1 - 1803 oktober 12
in portefeuille
118
1804 februari 1 - 1804 november 13
 
119
1804 november 23 - 1804 december 14
 
Benevens bijlage op 1804 november 13
120
1805 januari 18 - 185 augustus 6
 
121
1805 januari 18 - 185 augustus 6
 
121a
Duplicaat secrete missive van Gouverneur-Generaal en Raden aan het Comité. Met bijlagen..
1799 december 20
1 band
De originelen in inv.nr. 158.
121b
Duplicaat bijlagen geletterd D, P en X, op de missive van Gouverneur- Generaal en raden van 13 november 1804.
De originelen in inv.nr. 170.
122
Niet in de voorgaande banden opgenomen bijlagen op enige missiven van Gouverneur-Generaal en raden.
1800 juli 29 - 1803 augustus 19
stukken in portefeuille
123-125
Generale verslagen van Gouverneur-Generaal en raden over de stand der Aziatische Etablissementen in de jaren 1798-1799.
1799 oktober 3 - 1801 april 23
3 banden
123
Verslag over 1798.
1799 oktober 3
 
124-125
Verslag over 1799.
1801 april 23
 
125a-c
Duplicaat generale verslagen.
1796-1798
 
125a
1796
3 stukken
125b
1797
1 stuk
125c
1798
3 stukken
126
Copie-gemene en secrete missiven van Gouverneur en Raad van Ternate aan Gouverneur-Generaal en raden.
1797 maart 15 - 1799 augustus 21
1 band
127
Copie-gemene en secrete missiven van Gouverneur en Raad van Makassar aan Gouverneur en raden.
1797 oktober 24 - 1799 oktober 22
 
128
Copie-missiven van de residenten te Bandjermasin aan Gouverneur-Generaal en raden.
1798 mei 15 - 1800 april 18
1 band
---
Copie-missiven van het opperhoofd op Timor aan Gouverneur-Generaal en Raden.
1798 april 14 - 1798 mei 14
 
In inv.nr. 128.
---
Copie-missiven van opperhoofd en secunde te Palembang aan Gouverneur-Generaal en raden.
1797 maart 4 - 1800 februari 3
 
In inv.nr. 128.
129
Copie-missiven van opperhoofd en raad in Japan aan Gouverneur-Generaal en raden. Bijlagen bij ... ?
1798 november - 1800 november.
1 band
Alleen negotiejournalen en -grootboeken, 1797-1800.
---
Copie-missiven van opperhoofd en secunde van Sumatra's Westkust aan Gouverneur-Generaal en raden.
1797 december 22 - 1798 maart 12
 
In inv.nr. 129.
130
Copie-missiven van Gouverneur en Raad van Java's Noordoostkust aan Gouverneur-Generaal en raden.
1798 januari 10 - 1799 augustus 30
1 band
---
Copie-gemene en secrete missiven van Commandeur en Raad te Bantam aan Gouverneur-Generaal en raden.
1798 januari 10 - 1798 december 31
 
In inv.nr. 130.
131
'Koningsbrieven' (translaat-missiven van inlandse vorsten en regenten aan Gouverneur-Generaal en raden).
1798 januari 10 - 1800 november 30
1 band
De data zijn die der ontvangst te Batavia. Vgl. arch. Comité tot de Zaken van de Oost-Indische Handel en Bezittingen, 1796-1800, 2.01.27.01, inv.nr. 121, Koningsbrieven 1793-1797.
132
Missive van de Gouverneur-Generaal Mr. P.G. van Overstraten aan het Comité, over het ontslag van commissarissen-generaal. Met bijlagen.
1799 oktober 11
1 band
---
Missive van de Gouverneur-Generaal Mr. P.G. van Overstraten , J. Siberg en A.H. Wiese aan het Comité en de Raad.
1798 september 29 - 1806 juli 21.
 
Met bovenstaande samen in één band gebonden.
133
Missiven van onderscheiden ambtenaren, meest raden van Indië, aan het Comité en de Raad.
1798 september 17 - 1805 juni 29
 
134
'Consideratiën van de raad extraordinair van Indië W.H. van IJsseldijk op het werk van de heer Dirk van Hogendorp, de titel voerende van Bericht van de tegenwoordige toestand der Bataafse bezittingen in Oost-Indiën en de handel op dezelve'. Met geleidebrieven van 16 en 21 oktober 1802 aan de secretaris of een der leden van de Raad en ingelegd: 'Annotatiën van de heer G.K. van Hogendorp gedurende de lezing der memorie van de heer W.H. van IJsseldijk en aantekeningen van de hand van R. Dozy.
1802 augustus 31