Raad der Aziatische Bezittingen en Etablissementen, 1800-1806
Raad der Aziatische bezitting

Beschrijving van de archiefbestanddelen

II.   Ingekomen stukken

B.   Uit Indië

b.   Van de Raad van Justitiie te Batavia
135-139
Missiven van president en raden van Justitie des kasteels Batavia aan het Comité en de Raad.
1799 februari 27 - 1805 november 20
5 banden
Lijst van 1802-1806 bij de Raad ontvangen missiven van de Raad van Justitie te Batavia in inv.nr. 147.
135
1799 februari 27 - 1800 maart 14
 
136-137
1801 februari 2 - 1802 december 1
 
138
1803 september 14 - 1805 april 10
 
139
1805 november 20