Raad der Aziatische Bezittingen en Etablissementen, 1800-1806
Raad der Aziatische bezitting

Beschrijving van de archiefbestanddelen

II.   Ingekomen stukken

B.   Uit Indië

c.   Van de supercarga's en Commercieraad te Canton
140-142
Missiven van de supercarga's en Commercieraad te Canton aan gecomitteerden uit het Comité tot de directe vaart en handel op China en aan de Raad.
1799 januari 9 - 1805 december 28. Met bijlagen.
3 banden
140
1799 januari 9 - 1802 december 27
 
141
1803 januari 15 - 1804 december 19
 
142
1805 januari 12 - 1805 december 28