Raad der Aziatische Bezittingen en Etablissementen, 1800-1806
Raad der Aziatische bezitting

Beschrijving van de archiefbestanddelen

III.   Archieven van departementen en bijzondere commissiën

A.   Departementen

a.   Departement tot de Indische Zaken
143
Minuut-notulen van het Departement tot de Indische Zaken. Met minuut-rapporten aan de Raad.
1800 mei 29 - 1804 april 20
6 stukken in een portefeuille
144
'Commissoriaal-boek van zaken welke door de Raad aan het Departement tot de Indische Zaken gedemandeert worden'. Met aantekeningen betreffende de door het Departement uitgebrachte rapporten.
1796 maart 10 - 1806 juli 23
1 band
145
Alphabetisch naamregister op de commissoriaalboeken van het Departement tot het Huishoudelijk Bestuur van Indië en de Kaap bij het Comité tot den O.I. Handel en Bezittingen en van het Departement tot de Indische Zaken bij de Raad.
1796 maart 10 - 1806 juli 23.
1 stuk in een portefeuille.
146
'Korte aantekening van alle zodanige punten uit de sedert 1793 onbeantwoord gebleven Indische brieven welke alsnog de dispositie of rescriptie der Heren Majores vorderen, benevens dezelve concept-dispositie of -rescriptie breviter', opgemaakt in het departement tot de Indische Zaken.
1801
1 band
147
Excerpta uit de missiven van de verschillende colleges en autoriteiten te Batavia, in patria van 1804 tot 1806 ontvangen. Met lijst der van de Raad van Justitie te Batavia van 1802 tot 1806 ontvangen missiven.
1800 - 1806
10 stukken in portefeuille
148
Excerpta uit verschillende van de Kaap in 1803-1806 ontvangen missiven. Met lijst van dezelve.
1803 - 1806
4 stukken in portefeuille
149-153
Extract-resolutiën van de Raad, afgegeven aan het Departement tot de Indische Zaken.
1800 mei 29 - 1806 juli 3
5 portfeuilles
149
1800 mei 29 - 1801 december 31
 
150
1802 januari 4 - 1802 december 30
 
151
1803 januari 3 - 1803 december 29
 
152
1804 januari 5 - 1804 december 24
 
153
1805 januari 3 - 1806 juli 3
 
154
Chronologisch register op de extract-resolutiën van de Raad.
1801 december 3 - 1804 mei 22
1 stuk in portefeuille
155
Alphabetisch register op de extract-resolutiën van de Raad betreffende de aanstelling van Indische ambtenaren.
1801 oktober 29 - 1802 december 30
1 band
156
Extract-secrete resolutiën van de Raad, afgegeven aan het Departement tot de Indische Zaken.
1800 mei 19 - 1806 maart 4
1 portefeuille