Raad der Aziatische Bezittingen en Etablissementen, 1800-1806
Raad der Aziatische bezitting

Beschrijving van de archiefbestanddelen

III.   Archieven van departementen en bijzondere commissiën

A.   Departementen

b.   Departement van Koophandel en Zeevaart
157-164
Minuut-notulen van het Departement van Koophandel en Zeevaart. Met bijlagen (minuut-afgaande, origineel ingekomen stukken).
1800 mei 20 - 1804 september 15
8 banden
157
1800 mei 20 - 1800 december 31
 
158
1801 januari 2 - 1801 december 31
 
159-160
1802 januari 1 - 1802 december 31
 
161-162
1803 januari 3 - 1803 december 30
 
163-164
1804 januari 3 - 1804 september 15
 
165
Notulen van het Departement van Koophandel en Zeevaart.
1800 mei 20 - 1800 december 31
1 band
166
Minuut-buitengewoon secrete 'notulen van het Departement wegens de expeditie van troepen van La Rochelle naar Batavia. Met bijlagen.
1800 december 1 - 1801 december 24
1 portefeuille
Zie ook inv.nrs. 52-55, Buitengewoon secreet verbaal, 1800-1806.
167
Lijst van commissorialen door de Raad opgedragen aan het Departement van Koophandel en Zeevaart. Met aantekeningen betreffende de door het Departement uitgebrachte rapporten.
1800 mei 19 - 1805 maart 6
1 band
168
Copieboek van afgaande missiven van het Departement van Koophandel en Zeevaart.
1800 mei 27 - 1806 augustus 1
1 band
168
1800 mei 27 - 1803 december 30
 
---
1804 januari 5 - 1806 augustus 1
 
Vormt één deel met arch. Ministerie van Koophandel en Koloniën, 1806-1808 / Ministerie van Marine en Koloniën, 1808-1810, 2.01.27.03, inv.nr. 101. Hierin dus ook: afgaande missiven, 1808-1810.
169-172
Extract-resolutiën van de Raad, afge geven aan het Departement van Koophandel en Zeevaart.
1800 mei 19 - 1806 juli 31
4 banden
169
1800 mei 19 - 1801 december 31
 
170
1802 januari 5 - 1802 december 30
 
171
1803 januari 3 - 1803 december 29
 
172
1804 januari 5 - 1805 december 20
 
---
1806 januari 2 0 1806 juli 31
 
Vormt één deel met arch. Ministerie van Koophandel en Koloniën, 1806-1808 / Ministerie van Marine en Koloniën, 1808-1810, 2.01.27.03, inv.nr. 39. Hierin du ook: extract-verbaal, 1806 augustus - december.
172a-c
Copie-bijlagen tot de resolutiën van de Raad, afgegeven aan het Departement van Koophandel en Zeevaart.
1803 januari 3 - 1804 december 28
3 banden
172a
1803 januari 3 - 1803 december 29
 
172b
1804 januari 5 - 1804 april 27
 
172c
1804 mei 1 - 1804 december 28
 
173
Extract-secrete resolutiën van de Raad, afgegeven aan het Departement van Koophandel en Zeevaart.
1800 juli 17 - 1803 december 29
1 band
174
Verdere stukken door de Raad gesteld in handen van het Departement van Koophandel en Zeevaart, om advies of ter informatie. (Meest copieën en extracten.)
1802 januari 18 - 1806 juni 10
stukken in portefeuille
175-179
Missiven van gequalificeerden tot de directie der buitenkantoren, correspondenten en particulieren aan het Departement van Koophandel en Zeevaart. Gedeeltelijk met bijlagen.
1800 mei 19 - 1804 april 18
 
175
1800 mei 19 - 1801 december 29
 
176
1802 januari 2 - 1802 juni 27
 
177
1802 juli 5 - 1802 december 31
 
178
1803 januari 2 - 1803 juni 30
 
179
1803 juli 5 - 1804 april 18