Raad der Aziatische Bezittingen en Etablissementen, 1800-1806
Raad der Aziatische bezitting

Beschrijving van de archiefbestanddelen

III.   Archieven van departementen en bijzondere commissiën

A.   Departementen

c.   Departement tot de Financiën
180-187
Minuut-notulen van het Departement tot de Financiën. Met bijlagen (origineel ingekomen, minuut-afgaande stukken).
1800 mei 21 - 1806 augustus 1
8 banden
180-181
1800 mei 21 - 1801 december 30
 
182-183
1800 mei 21 - 1801 december 30
 
184-185
1804 januari 3 - 1804 april 27
 
186
1804 mei 18 - 1804 december 28
 
187
1804 mei 18 - 1804 december 28
 
188-190
Notulen van het Departement tot de Financiën.
1800 mei 21 - 1804 april 27
3 banden
188
1800 mei 21 - 1801 december 1
 
189
1802 januari 5 - 1803 december 30
 
190
1804 januari 3 - 1804 april 27
 
191
Alphabetisch zakenregister op de nitulen van het Departement tot de Financiën.
1800 mei 21 - 1803 december 30
2 stukken in portefeuille
192
Copieboek van afgaande missiven van het Departement tot de Financiën.
1800 mei 27 - 1806 juli 25.
1 band
193-199
Extract-resolutiën van de Raad, afgegeven aan het Departement tot de Financiën.
1800 mei 19 - 1806 augustus 1. Met bijlagen.
7 banden
193
1800 mei 19 - 1800 december 31
 
194
1801 januari 5 - 1801 december 31
 
195
1802 januari 7 - 1802 juni 28
 
196
1802 juli 1 - 1802 december 30
 
197
1803 januari 3 - 1803 december 29
 
198
1804 januari 5 - 1804 december 28
 
199
1805 januari 2 - 1805 december 24
 
---
1806 januari 2 - 1806 augustus 1
 
Vormt één boekdeel met arch. Ministerie van Koophandel en Koloniën, 1806-1808 / Ministerie van Marine en Koloniën, 1808-1810, 2.01.27.03, inv.nr. 43.
200
Alphabetisch zakenregister op de extract-resolutiën van de Raad.
1800 mei 19 - 1806 augustus 1
8 stukken in portefeuille
201
Extract uit de missive van gouverneur en Raad van de Kaap de Goede Hoop aan de Raad van 12 december 1805, afgegeven aan het Departement tot de Financiën. Met twee originele bijlagen op die missive, zijnde rekeningen van het uitgegevene ten behoeve van 's Lands schepen van oorlog en voor de expeditie van een bataillon infanterie naar Indië, opgemaakt door de koloniale rekenkamer op 14 september 1805 en 10 december 1805.
202
Rekening-courant van het dépôt der O.I.C. te Hoorn met de Raad over 30 september 1805 en 29 december 1805
203a-204
Secrete stukken ingekomen bij het Departement tot de Financiën.
1800 mei 29 - 1806 juli 30
2 portefeuilles en 2 banden
203a
1800 mei 29 - 1801 december 31
 
203b
1802 januari 14 - 1804 april 23
 
203c
1804 mei 17 - 1804 december 28
 
204
1806 januari 9 - 1806 juli 30