Raad der Aziatische Bezittingen en Etablissementen, 1800-1806
Raad der Aziatische bezitting

Beschrijving van de archiefbestanddelen

III.   Archieven van departementen en bijzondere commissiën

B.   Bijzondere commissiën en ambtenaren

a.   Commissie tot de Indische Expeditiën
205
Stukken ingekomen bij de commissie tot de Indische Expeditiën en copie-contracten door haar gesloten.
1799 oktober 11 - 1804 november 13
stukken in portefeuille