Raad der Aziatische Bezittingen en Etablissementen, 1800-1806
Raad der Aziatische bezitting

Beschrijving van de archiefbestanddelen

III.   Archieven van departementen en bijzondere commissiën

B.   Bijzondere commissiën en ambtenaren

c.   Gecommitteerden tot de zaken te Amsterdam
Bij resolutie van de nieuwe Raad van 1 mei 1804 werden vier leden gecommitteerd 'om zich hoe eerder hoe liever naar Amsterdam te begeven en op de nemen de staat der zaken aldaar tot de behering en administratie van deze Raad behorende en speciaal de zodanige welke een afdoening ter gemelde plaats vereisen'.
207
Verbaal van gecommitteerden naar Amsterdam.
1804 mei 3 - 1804 september 18
1 band
207a
Stukken ingekomen bij gecommitteerden tot de zaken te Amsterdam, benevens enige minuten.
1804 mei 1 - 1805 december 20
106 stukken