Raad der Aziatische Bezittingen en Etablissementen, 1800-1806
Raad der Aziatische bezitting

Beschrijving van de archiefbestanddelen

III.   Archieven van departementen en bijzondere commissiën

B.   Bijzondere commissiën en ambtenaren

d.   Commissie tot onderzoek naar het tekort van wijlen de commissaris over de inlanders Mr. C.H.C. Wegener
208
Extracten gesteld in handen van de commissie tot onderzoek naar het tekort van wijlen de commissaris over de inlander Mr. C.H.C. Wegener en minuut-rapport der commissie. Met bijlagen.
1804 - 1805
stukken in portefeuille