Raad der Aziatische Bezittingen en Etablissementen, 1800-1806
Raad der Aziatische bezitting

Beschrijving van de archiefbestanddelen

III.   Archieven van departementen en bijzondere commissiën

B.   Bijzondere commissiën en ambtenaren

e.   Secretarie van de Raad
209
Minuut-secrete missive, geschreven op last van de Raad aan de raad van Indië C.J. Prediger te Batavia, door de secretaris van de raad, Mr. J.C. Smissaert, bijgevoegde overbrenging in cijfer en minuut-post-scriptum (van latere datum) toegevoegd aan een op 20 april 1801 verzonden triplicaat dezer missive.
1800 november 20 - 1801 april 20
2 stukken in portefeuille