Raad der Aziatische Bezittingen en Etablissementen, 1800-1806
Raad der Aziatische bezitting

Beschrijving van de archiefbestanddelen

III.   Archieven van departementen en bijzondere commissiën

B.   Bijzondere commissiën en ambtenaren

f.   Opperboekhouder
210-211
Extract-resolutiën aan de Raad en van het Departement van Financiën, afgegeven aan de opperboekhouder.
1800 mei 19 - 1806 juli 22
2 banden
210
1800 mei 19 - 1802 december 30
 
211
1803 januari 6 - 1806 juli 22
 
212
Rekeningen, kwitanties, machtigingen tot betaling etc. ontvangen door de opperboekhouder.
1802.
1 band