Raad der Aziatische Bezittingen en Etablissementen, 1800-1806
Raad der Aziatische bezitting

Beschrijving van de archiefbestanddelen

III.   Archieven van departementen en bijzondere commissiën

B.   Bijzondere commissiën en ambtenaren

g.   Substituut-secretaris waarnemend het comptoir Middelburg
213
Secrete-notulen door de substituut-secretaris waarnemende het comptoir Middelburg.
1800 oktober 31 - 1803 oktober 25
1 band
Hierin ook: Secrete net-notulen ... Middelburg, 1796-1800. Zie arch. Comité tot de Zaken van de Oost-Indische Handel en Bezittingen, 1796-1800, 2.01.27.01, na inv.nr. 178 (aldaar pro memorie).
214
Copieboek van afgaande missiven van de substituut-secretaris.
1800 mei 21 - 1801 december 29
1 band
Hierin ook: Afgaande missiven ... Middelburg, 1799-1800. Zie arch. Comité tot de Zaken van de Oost-Indische Handel en Bezittingen, 1796-1800, 2.01.27.01, na inv. nr. 178 (aldaar pro memorie).
215
Secrete missiven van de Raad en van het Departement van Koophandel en Zeevaart aan de substituut-secretaris.
1800 december 5 - 1805 oktober 29
1 band
Hierin ook: Secrete ingekomen missiven ... Middelburg, 1796-1800. Zie arch. Comité tot de Zaken van de Oost-Indische Handel en Bezittingen, 1796-1800, 2.01.27.01, na inv. nrs. 181-184 (aldaar pro memorie).
216
Missiven 'van diverse plaatsen' aan de substituut-secretaris.
1800 mei 20 - 1800 december 27
1 band
Hierin ook: Ingekomen missiven ... Midelburg, 1796-1800. Zie arch. Comité tot de Zaken van de Oost-Indische Handel en Bezittingen, 1796-1800, 2.01.27.01, na inv. nr. 181-184 (aldaar pro memorie).