Raad der Aziatische Bezittingen en Etablissementen, 1800-1806
Raad der Aziatische bezitting

Beschrijving van de archiefbestanddelen

III.   Archieven van departementen en bijzondere commissiën

B.   Bijzondere commissiën en ambtenaren

h.   Commissarisen te Amsterdam
De 3e augustus 1804 benoemde het Staatsbewind der Bataafse Republiek twee personen, geen zitting hebbende in de Raad der Aziatische Bezittingen en Etablissementen, om als commissarissen wegens dien Raad te Amsterdam te resideren, 'gechargeerd met zodanige directie en werkzaamheden als, niettegenstaande het overbrengen van de Raad naar Den Haag, te Amsterdam zullen moeten verblijven en uitgeoeffend worden'.
---
Minuut-korte notulen van commissarissen te Amsterdam.
1804 augustus 15 - 1806 augustus 4
 
Vormt één band met arch. Ministerie van Koophandel en Koloniën, 1806-1808 / Ministerie van Marine en Koloniën, 1808-1810, 2.01.27.03, inv.nr. 105.
217-218
Verbaal van commissarissen te Amsterdam. Met bijlagen.
1804 augustus 15 - 1806 augustus 4
2 banden
217
1804 augustus 15 - 1804 december 28
 
Vormt één band met arch. Ministerie van Koophandel en Koloniën, 1806-1808 / Ministerie van Marine en Koloniën, 1808-1810, 2.01.27.03, inv.nr. 50.
218
1805 januari 2 - 1805 december 31
 
---
1806 januari 2 - 1806 augustus 4
 
Vormt één band met arch. Ministerie van Koophandel en Koloniën, 1806-1808 / Ministerie van Marine en Koloniën, 1808-1810, 2.01.27.03, inv.nr. 50.
219-220
Secreet verbaal van commissarissen te Amsterdam.Met bijlagen.
1804 augustus 17 - 1806 augustus 4
2 banden
219
1804 augustus 17 - 1804 december 31
 
220
1805 januari 3 - 1805 december 30
 
Vormt één band met arch. Ministerie van Koophandel en Koloniën, 1806-1808 / Ministerie van Marine en Koloniën, 1808-1810, 2.01.27.03, inv.nr. 50.
---
1806 januari 2 - 1806 augustus 4
 
Vormt één band met arch. Ministerie van Koophandel en Koloniën, 1806-1808 / Ministerie van Marine en Koloniën, 1808-1810, 2.01.27.03, inv.nr. 51.
221-222
Minuut-afgaande missiven van commissarissen te Amsterdam. Met bijlagen.
1804 augustus 15 - 1806 augustus 4
2 banden
221
1804 augustus 15 - 1804 december 31
 
222
1805 januari 4 - 1806 januari 6
 
Vormt één band met Ministerie van Koophandel en Koloniën, 1806-1808 / Ministerie van Marine en Koloniën, 1808-1810, 2.01.27.03, inv.nr. 53.
223-224
Minuut-secrete afgaande missiven van commissarissen te Amsterdam. Met bijlagen.
1804 augustus 18 - 1806 augustus 4
2 banden
223
1804 augustus 18 - 1804 december 31
 
244
1805 januari 3 - 1805 december 30
 
---
1806 januari - 1806 augustus 4
 
Vormt één band met arch. Ministerie van Koophandel en Koloniën, 1806-1808 / Ministerie van Marine en Koloniën, 1808-1810, 2.01.27.03, inv.nr. 55.
225-226
Ingekomen stukken bij commissarissen te Amsterdam. Met bijlagen.
1804 augustus 14 - 1806 augustus 5.
2 banden
225
1804 augustus 18 - 1804 december 24
 
226
1804 december 31 - 1805 december 26
 
---
1805 december 27 - 1806 augustus 5
 
Vormt één band met arch. Ministerie van Koophandel en Koloniën, 1806-1808 / Ministerie van Marine en Koloniën, 1808-1810, 2.01.27.03, inv.nr. 57.
227-228
Secrete ingekomen stukken bij commissarissen te Amsterdam. Met bijlagen.
1804 augustus 20 - 1806 augustus 2
2 banden
227
1804 augustus 20 - 1804 december 29
 
228
1804 december 28 - 1805 december 29
 
---
1806 januari 3 - 1806 augustus 2
 
Vormt één band met arch. Ministerie van Koophandel en Koloniën, 1806-1808 / Ministerie van Marine en Koloniën, 1808-1810, 2.01.27.03, inv.nr. 59.