Raad der Aziatische Bezittingen en Etablissementen, 1800-1806
Raad der Aziatische bezitting

Beschrijving van de archiefbestanddelen

III.   Archieven van departementen en bijzondere commissiën

B.   Bijzondere commissiën en ambtenaren

i.   Commercie-kantoor te Amsterdam
---
Extract-resolutiën van de Raad, afgegeven aan het Commerciekantoor te Amsterdam.
1804 juni 29 - 1806 juli 31
 
Vormt één band met arch. Ministerie van Koophandel en Koloniën, 1806-1808 / Ministerie van Marine en Koloniën, 1808-1810, 2.01.27.03, inv.nr. 123.
---
Extract-resolutiën van de Raad en van het Departement van Koophandel en Zeevaart, afgegeven aan de eerste boekhouder van de commercie.
1801 september 17 - 1804 april 19.
 
Vormt één band met arch. Ministerie van Koophandel en Koloniën, 1806-1808 / Ministerie van Marine en Koloniën, 1808-1810, 2.01.27.03, inv.nr. 123.